Hướng dẫn Quản lý tài khoản

Sau khi tạo tài khoản thành công, người dùng có thể quản lý và cập nhật thông tin cá nhân khi cần. Để quản lý tài khoản, tại Màn hình chính, vui lòng Bấm vào biểu tượng góc trên bên trái màn hình để vào mục Cài đặt. Tại đây người dùng có thể quản lý các nội dung:

Hồ sơ của tôi

Bạn có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bao gồm:

  • Họ và Tên người dùng
  • Email cá nhân
  • Số CMND/CCCD/Hộ chiếu
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ thường trú

Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bấm Lưu để hoàn tất cập nhật thông tin cá nhân.

Đổi mật khẩu

Để thay đổi mật khẩu, bạn vui lòng Bấm vào biểu tượng hình đại diện ngay trên góc trái và chọn Đổi mật khẩu. Sau đó nhập các thông tin sau:

  • Mật khẩu hiện tại bạn đang sử dụng
  • Mật khẩu mới thay thế
  • Nhập lại mật khẩu mới 

Bấm Lưu. Như vậy là bạn đã thực hiện yêu cầu thay đổi mật khẩu thành công.