Công bố pool quản trị chia sẻ lợi nhuận từ phí bảo hiểm

Như thông báo từ trước, ngày hôm nay 25/09/2022, Miin chính thức công bố Pool quản trị để được chia sẻ 20% lợi nhuận từ doanh thu bán bảo hiểm và biểu quyết với những thay đổi từ dự án.

Cơ chế Pool quản trị

Nhà đầu tư sẽ tham gia stake MIIN vào pool quản trị để nhận chia sẻ lợi nhuận từ doanh thu từ phí bán Bảo hiểm với APY dự kiến 20%. Cụ thể như sau: 

  • Mỗi người được chia sẻ một phần lợi nhuận quý theo tỷ lệ MIIN stake vào Pool, ghi nhận từ 1/10/2022 đến 31/12/2022.
  • Số lượng Stake không giới hạn, tối thiểu từ 30,000 MIIN 
  • Thời gian Stake từ 16h00 ngày 25/09 đến trước 0h ngày 1/10/2022
  • Vào ngày đầu tiên của quý mới (Q1/2023), dự án sẽ chuyển lợi nhuận vào Pool Quản trị, người dùng có thể truy cập Pool để nhận chia sẻ.
  • Người dùng có thể rút  khỏi Pool Quản trị bất cứ lúc nào. Phí rút trước hạn thì sẽ được tính = 20% *( Thời gian còn lại/tổng thời gian) * số lượng MIIN rút.

Nhà đầu tư theo dõi Pool quản trị của Miin tại: https://governance.miin.asia/

Lưu ý: Dự án Miin cam kết chia sẻ lợi nhuận trọn đời cho Pool Quản trị, bất cứ đề xuất thay đổi nào liên quan tới tỷ lệ này đều sẽ được biểu quyết và thông qua bởi người dùng tham gia Pool Quản trị.

Hướng dẫn tham gia Pool Quản trị trên ONUS 

Người dùng có thể tham gia dễ dàng thông qua các bước sau: 

  • Hướng dẫn Nạp/Rút MIIN từ ONUS

Để nạp MIIN từ tài khoản chính vào Miin, bạn thực hiện như sau: 

Để rút MIIN về tài khoản chính, bạn thực hiện như sau: 

 

  • Hướng dẫn Nạp/Rút MIIN vào Pool Quản trị 

Để Nạp MIIN vào Pool, bạn thực hiện như sau: 

Để Rút MIIN vào Pool, bạn thực hiện như sau: