Hướng dẫn rút thưởng từ Pool Quản trị

Pool Quản trị chia sẻ lợi nhuận chu kỳ đầu tiên của Miin đã chính thức kết thúc vào 00h ngày 01/11, với các thống kê cụ thể:

  • 22,874,042 MIIN được Stake vào trong Pool.
  • 22,915 gói Bảo hiểm đã được bán với tổng doanh thu 1,739,080,200 VNDC
  • Các thành viên trong Pool cùng chia sẻ 69,563,208 VNDC lợi nhuận.

Miin đã tiến hành chia sẻ lợi nhuận tới nhà đầu tư Stake MIIN để tham gia Pool Quản trị. Bắt đầu từ 14h00 hôm nay ngày 01/11/2022, nhà đầu tư đã có thể truy cập vào Pool để nhận phần chia sẻ lợi nhuận kỳ này.

Lưu ý:

Pool quản trị chia sẻ lợi nhuận chu kỳ 2 sẽ đóng Stake vào 23h59 hôm nay ngày 01/11/2022.

Nếu chưa Stake, nhà đầu tư vui lòng tham khảo Hướng dẫn tại: https://blog.miin.asia/cong-bo-pool-quan-tri-chia-se-loi-nhuan-tu-phi-bao-hiem/

 

Hướng dẫn rút thưởng từ Pool Quản trị 

Hiện tại Pool chia thưởng trực tiếp bằng tài sản VNDC, nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận thưởng theo các bước sau: 

Sau khi hoàn tất, vui lòng kiểm tra tài sản ở Ví chính

 

Về Pool Quản trị 

Người dùng nắm giữ MIIN có thể tham gia Stake vào Pool Quản trị để được chia sẻ lợi nhuận từ dự án và biểu quyết với những thay đổi từ dự án. Doanh thu hiện tại đến từ việc phân phối sản phẩm Bảo hiểm TNDS xe cơ giới bao gồm xe máy và ô tô. Trong thời gian tới, Miin đang tích cực đàm phán với các công ty Bảo hiểm gốc cũng như trực tiếp nghiên cứu sản phẩm Bảo hiểm dành riêng cho thị trường crypto/chứng khoán để đa dạng hóa sản phẩm cũng như giúp gia tăng doanh thu tổng. 

Theo dõi Pool Quản trị tại : https://governance.miin.asia/