Thông báo danh sách thu hồi MIIN không hợp lệ

Hôm nay ngày 09/08/2022, đội ngũ dự án đã phối hợp với đối tác ONUS tiến hành tra soát và thu hồi số lượng MIIN không hợp lệ. Việc này đảm bảo giá trị của MIIN không bị lạm phát cũng như công bằng cho những người dùng tin tưởng và sử dụng Miin. Miin khuyến cáo mọi người không nên giao dịch mua bán MIIN trước khi chúng tôi công bố các hoạt động mở giao dịch on/off-chain. Miin không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thất thông qua giao dịch cá nhân nào.

Trong thời gian thu hồi, chúng tôi sẽ tạm khoá tính năng rút MIIN về ONUS và sẽ có thông báo khi hoàn tất. 

Vui lòng xem chi tiết các tài khoản gian lận tại đây: Danh sách tài khoản gian lận MIIN